Diensten

JDVS BV is uw partner op het gebied van:

* Procedures met lokale of provinciale overheid (bestemmingsplannen, vergunningen, subsidies)

* Directievoering, bouwtoezicht en projectmanagement (nieuwbouw, verbouw, renovatie / restauratie)

* Planontwikkeling / herontwikkeling (leegstand oplossingen, vraag / aanbod huisvesting, herbestemmingen)

* Meer Jaren Onderhoud Planningen (opstellen en opvolgen van de MJOP)

* Aankoop / verkoop ondersteuning (bedrijfshuisvesting, uitbreiding, her locatie)

* Duurzaamheid ontwikkeling (energie bezuiniging, efficiënte verhoging, logistieke herstructurering)

Heeft u een andere vraag dan hierboven omschreven maar wel vastgoed gerelateerd, neem dan contact op en we zullen dit in overleg bespreken. Elk vraagstuk heeft zijn eigen en specifieke eigenschappen, dat zorgt ervoor dat dit uniek is en een maatwerk aanpak vraagt. Er komt heel wat bij kijken, blijft bij uw eigen core-business, daar zit uw kracht en daar wordt het geld verdient!

Uw vastgoed geregeld !